Palautetta opetuksesta

TKO-wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Opetuksen kehittäminen

TKO-äly toimii opetuksen kehittämistoimikunnassa ja osallistuu sitä kautta aktiivisesti opetuksesta käytävään keskusteluun. Toimikunnan opiskelijajäseninä ovat keskimäärin toimineet opintovastaavat. Lisäksi hallituksen edustajat tapaavat laitoksen johtajaa säännöllisesti, ja laitoksen johtoryhmässä on opiskelijaedustus.

Laitoksella kerätään yksittäisiltä opiskelijoilta palautetta keskitetysti kurssipalautejärjestelmän kautta, mutta myös suoraan annettu palaute toimii tehokkaasti. Palautteen huomiointi ei aina näy suoraan palautteen antajalle, mutta luennoijia mm. kannustetaan kertomaan luentosarjan alussa kurssiin tehdyistä muutoksista. Opettajatuutorit kyselevät yleisempää palautetta ohjaustilaisuuksissa. Systemaattista palautteenkeruuta ja -analysointia on järjestetty mm. opintopiiritoiminnan ja Tietorakenteet-kurssin oppimistulosten tiimoilta; näistä kootut raportit löytyvät opetuksen kehittämissivuilta.

Lokakuun 2007 opettajakahvilassa keskusteltiin opiskelijapalautteen saamisesta ja hyödyntämisestä. Todettiin mm., että matematiikalla palaute on hyvin julkista, ja siitä kootaan iso nivaska puolivuosittain opiskelija- ja kahvihuoneisiin selattavaksi minimisensuurilla. Geologian laitos oli kehittänyt Weboodiin kytketyn kilkkeen, joka osasi myös muistuttaa palautteen antamisesta vaikka itse palaute olikin anonyymiä. Laitoksella palautteeseen pääsevät käsiksi vain opettajat ja opetushallinto, mutta sitä luetaan ahkerasti. Palautetta saadaan ja myös kerätään kuitenkin huomattavasti web-järjestelmän ulkopuolelta, ja järjestelmällistä tilastollista analyysiä varten käytetään passiivista web-lomaketta luotettavampia työkaluja. Web-palautelomakkeen roolia laitoksen palautejärjestelmässä pohditaan opetuksen kehittämistyöryhmässä.

Hyvästä opetuksesta palkitseminen

Yliopistolla on useita kannustinkanavia oman opetuksen kehittämiseen, joista suurin osa riippuu vahvasti opiskelijaehdotuksista. Syksyllä metsästetään ehdotuksia kolmessa eri kilpailussa:

  • Laitoksen Hyvä opettaja -palkinnot, vakituiselle opettajalle ("luennoijat") ja nuoremmalle opettajalle ("laskaripitäjät") erikseen; ehdotuksia ottaa vastaan opetuksen kehittämistyöryhmä c/o Heikki Lokki. Opintovastaava Matti Seise kerää 2007 opiskelijaehdotuksia myös keskitetysti, vaikkakaan tämä ei tarkoita etteivätkö myös yksittäiset ehdotukset olisi erityisen tervetulleita. Palkinto jaetaan 2007 seitsemännen kerran.
  • Yliopistonlaajuiset HYYn Magister Bonus -palkinnot (dl. 12.11.). Arto Wikla sai palkinnon 2006 ensimmäisenä laitoslaisena. http://www.hyy.helsinki.fi/suomi/275/text/
  • HYY:n kv-opettajapalkinto, dl 26.10.

Lisäksi yliopistotasolla rehtori päättää opintoasiaintoimikunnan esityksestä Eino Kaila -palkinnon jaosta hyville opettajille noin maaliskuussa (viime vuonna dl ehdotuksille oli helmikuussa), ja opetusteknologiapalkinnosta, joka voidaan jakaa ihmiselle, työryhmälle tai laitokselle, ja johon palkittavaksi haluavat voivat hakea ihan itse toukokuussa.

Opiskelijoiden omat projektit

HYY myöntää tukea opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille. (HYY -> Opintoasiat -> Opetuksen kehittäminen -> Innovatiivisten oppimismuotojen tuki.)

Käytävähuhu kertoo että tätä kautta on myös mm. Ruby on Rails -kurssiprojektille rahaa saatu (2008).

Jos kurssi ei ole järin eksoottinen, laitos on myös ottanut vastaan hyviä ja toteutettavissa olevia kurssiehdotuksia: 2008-2009 järjestettiin/järjestetään opiskelijoiden aloitteesta lambdakalkyylin kurssi 2. periodissa ja Johdatus Haskelliin 3. periodissa. Näissä molempiin opettajisto löytyi ainejärjestö Lambdan riveistä.

Laitos on myös myöntänyt TKO-älylle suoraan ohjattavaksi rahaa opetuksen kehittämiseen liittyviin projekteihin 2008, eli jos tulee mieleen jotain mikä kaipaa tekemistä, ota yhteys TKO-älyn opintovastaaviin.