Valtuudet 2017

TKO-wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Virkailijoiden käyttövaltuudet

Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen nimittämälle toimihenkilölle voidaan seuraavien rajoitusten puitteissa korvata ilman erillistä päätöstä hänelle tehtävässään koituneet kulut. Käyttövaltuus on kirjanpitotili- ja henkilökohtainen, eli koskee ainoastaan alla kunkin kirjanpitotilin kohdalla nimettyä virkailijaa.

Kulut eivät saa ylittää virkailijan kohdalla mainittua summaa ja niiden on pysyttävä TKO-älyn talousarvion puitteissa. Talousarvion puitteissa pysyminen tarkoittaa, ettei talousarvion mukaisia menoja saa ylittää, elleivät myös tulot ylity vähintään yhtä suurella summalla. Kulut voidaan korvata vain kuitteja vastaan. Mikäli kulu ylittää tässä määrätyt rajat tai siitä ei ole asianmukaista kuittia, kulun korvaamisesta päättää aina TKO-älyn hallitus.

Toimihenkilön kuluja varten maksettavaa ennakkoa sekä yhdistyksen pankkikortilla suoritettuja maksuja ja käteisnostoja koskevat samat määräykset kuin varsinaisia kulukorvauksiakin. Mikäli pankkikorttia käytetään muun virkailijan kuin pankkikortin haltijan kuluihin, sallittu käyttövaltuus on se, joka kyseiselle virkailijalle on myönnetty.

Toiminta-alue Virkailija Virkailijan käyttövaltuus Talousarvio (loppusumma)
Fuksitoiminta -800,00
Fuksivastaava 100,00
Kerhotoiminta -400,00
Gurulavastaava 50,00
Ilontalovastaava 50,00
Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava 50,00
LAN-vastaava 50,00
Kulttuuritoiminta -500,00
Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava 50,00
Liikuntatoiminta -400,00
Liikuntavastaava 50,00
Ruokavälitys 0,00

RV-peikko tai -keiju voi tehdä ostoksia ruokavälitystä varten. Yli 2500 euron
ostoksien kohdalla on ensin neuvoteltava rahastonhoitajan kanssa.

Ruokavälitykseen voidaan sitoa korkeintaan 500 euroa yhdistyksen muun toiminnan
pääomaa. RV-peikon tai -keijun käyttövaltuus lakkaa olemasta voimassa, mikäli
ruokavälityksen hetkellinen alijäämä ylittää TKO-älyn taseen mukaisen
ruokavälityksen pääoman lisättynä 500 eurolla ja vähennettynä ruokavälityksen
varaston arvolla. Rahastonhoitajan on ilmoitettava RV-peikolle ja -keijulle,
mikäli näin tapahtuu.

README -400,00
READMEn päätoimittaja 50,00
Risteilyt -100,00
Risteilyvastaava 50,00
Saunaillat -900,00
Bilevastaava 100,00
Keittiömestari 100,00
Sitsit -150,00

Jokaisista sitseistä laaditaan erillinen talousarvio, jonka puitteissa
rahastonhoitaja voi maksaa kulukorvauksia ja ennakoita.

Muu huvitoiminta -200,00
Bilevastaava 100,00
Muut hankinnat -200,00
Puheenjohtaja 50,00
Edustus -300,00
Puheenjohtaja 30,00
Varapuheenjohtaja 30,00
Hallinto -300,00
Puheenjohtaja 30,00
Varapuheenjohtaja 30,00
Sihteeri 50,00
Rahastonhoitaja 50,00
Tiedotus -50,00
Tiedottaja 50,00